Himmeta

Himmeta bygderåd

Bygderådet finns för att vi vill utveckla vår bygd. Bygderådets uppgift är att:

Bygderådet är i första hand ett samarbete mellan föreningar, företag och folk i bygden, med syfte att Himmeta - Bro ska vara en levande bygd i utveckling.

Kontakt

Sofia Nestor, Ordförande ‭‭076-771 47 32‬