Himmeta

Himmeta bygdegårdsförening

Vi har hand om Himmetas bygdegård. Lokalen kan hyras av de som vill.

Kontakt gällande lokalen:

Irene Lindgren, ‭070-580 73 31