Himmeta

Välkommen till Himmeta!

Himmeta är en by ca 10 km väster om Köping

  Himmeta idrottsförening Himmeta bygderåd Himmeta bygdegårdsförening Himmeta skolas föräldraförening Himmeta scout

Namnet Himmetas historia är oklar. Förleden i Himmeta (parochia Himmetum år 1346) har med tvekan tolkats som ett ord "him" , skimrande, ljus med syftning på den öppna ljusa jordbruksbygden kring åsen, där kyrkan ligger. Efterleden är, troligen svagtonsform av fornsvenska "æt", ätt med grundbetydelsen "det som någon äger, egendom", eller "gård eller trakt"