Himmeta bygderåd

Bygderådet finns för att vi vill utveckla vår bygd. Bygderådets uppgift är att: - Vara som en drivande motor i frågor som nybyggnation, skolan, barnomsorg, marknadsföring och kommunikation - Underhålla webbsida för Himmeta - Skapa informationsmaterial om bygden - Inbjuda till en diskussionsträff för bygden under våren Bygderådet är i första hand ett samarbete mellan föreningar, företag och folk i bygden, med syfte att Himmeta - Bro ska vara en levande bygd i utveckling.

Kontakter 2022:

Sofia Nestor, Ordförande ‭‭076-771 47 32‬