-Bygderådet finns för att vi vill utveckla vår bygd!
Folder om HimmetaBygderådet bildades som ett resultat av en "öppen diskussionskväll" om Himmeta-Bro´s framtid och utveckling i Himmeta missionshus den 20/4 2004. Bygderådets uppgift är att:
  • Vara som en drivande motor i frågor som nybyggnation, skolan, barnomsorg, marknadsföring och kommunikation
  • underhålla webbsida för Himmeta
  • skapa informationsmaterial om bygden
  • inbjuda till en diskussionsträff för bygden under våren
Bygderådet är i första hand ett samarbete mellan föreningar, företag och folk i bygden, med syfte att Himmeta - Bro ska vara en levande bygd i utveckling.
 
Styrelsen som väljs på vårmötet är den samordnande gruppen aktiviteterna. Vi håller igång så länge det finns folk i bygden som vill jobba med utveckling!
 
Folder om Himmeta