ByhusNamnet Himmet

Förleden i Himmeta (parochia Himmetum år 1346) har med tvekan tolkats som ett ord "him" , skimrande, ljus med syftning på den öppna ljusa jordbruksbygden kring åsen, där kyrkan ligger.

Efterleden är, troligen svagtonsform av fornsvenska "æt", ätt med grundbetydelsen "det som någon äger, egendom", eller "gård eller trakt"

Enligt vissa sägner grundade den legendariske sveakonungen (av eftervärlden kallad Bröt-Anund) Strö kungsgård. Skulle den fornnordiska dikten Ynglingatals "himne heidom" kunna vara ett ortnamn, identiskt med Himmetaskogen, ja då finns det skäl att tro att Anund omkom i Himmetaområdet.