Styrelsen 2019

Kjell Holgersson Ordförande
Thomas Brandel, Kassör
Robert Mellberg
Elisabeth Mellberg
Kjell Lindgren
Tommy Carlsson
Ann-Marie Forsman 

Styrelsen för Himmeta bygdegård sammanträder ca 1 gång per månad i Himmeta bygdegård