Himmeta bygdegård

Verksamhet:

Vi har många olika typer av evenemang.
Gå med i gruppen Himmeta Bygdegårdsförening på Facebook.
Där presenteras evenemangen vartefter.
Nya idéer tas tacksamt emot.
Swishnr: 1230368175
Bankgiro: 5809-4236
Vi hyr även ut lokalen för privata evanemang.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson uthyrning:
Mona Karlsson
070-331 2595